Hướng dẫn thanh toán

Ngân hàng VIETCOMBANK
0011004241070
PHẠM MẠNH HƯNG
Ngân hàng AGRIBANK
1302205233724
PHẠM MẠNH HƯNG