Máy trợ giảng - Loa kéo di động

Takstar E6

720,000

Takstar E126

600,000

Takstar E5

680,000

AKER MR2700

600,000

Aker MR-2300

750,000

SHDZ SH-990

550,000

Unizone UZ-9088

1,250,000